[layerslider id="1"]

Здружението на јавните обвинители во Република Македонија, во соработка и со поддршка на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите (ИНЛ) при Амбасадата на САД на 27 и 28 јуни 2016 година организираа Конференција на тема Алтернативи на казната затвор: Општокорисна работа и останати алтернативни мерки– Закон за пробација.
DSC00316 namalena
На средбата, на која присуство остварија јавни обвинители, јавнообвинителски службеници, судии, адвокати, претставници на Министерството за правда, Управата за извршување на сакнции, Центарот за социјална работа и Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, се говореше за законодавната рамка со која се регулира пробацискиот систем во Република Македонија, улогата на институциите вклучени во процесот на спроведување на сите алтернативни мерки предвидени во Кривичниот законик, очекувањата и преземените активности во насока на ефикасна практична примена на новиот Закон за пробација која ќе започне на 01.11.2016 година, како и за потребата од поинтензивна примена на алтернативите на казната затвор заради подобра ресоцијализација и реинтеграција на сторителите на кривични дела, каде тоа е возможно почитувајќи ги релевантните законски одредби.
На присустните се обратија Г-ѓа Спасенка Андонова, претседател на ЗЈОРМ и Г-дин Филип Јанически, претставник на ИНЛ програмата при Американската Амбасада во Скопје, кои го истакнаа меѓусебното задоволство од континуираната реализација на проекти кои се во фокусот на правната јавност, за иницијативите за следење на актуелностите и новините во целокупниот правен систем, во насока на воспостапување на подобар механизам на постапување преку зголемена меѓуинституционална координација и соработка.
На овој настан, воедно присуствуваше и Г-дин Енди Стелман, Експерт за прашања поврзани со условна казна на ИПА 2010, Проект за поддршка на судството и промоција на пробациската служба и алтернативни санкции, кој ги претстави своите искуства во оваа област, предностите, придобивките, финансиските импликации од примената на алтернативните мерки, во услови кога тоа е законски дозволено, наспроти изрекувањето на казна затвор.

Напишано на: 29/07/2016 | Од: | Нема коментари »

Во организација и соработка на Здружението на јавните обвинители во Република Македонија, Одделот за криминалистичко технички испитувања и вештачења при Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, Институтот за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија и Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, а со финансиска подршка на Бирото за меѓународна борба против наркотици (ИНЛ) при Американската Амбасада во Скопје, на 19-20 мај 2016 година се одржа втора тркалезна маса на тема: Управување со увидот на местото на настанот и форензичка експертиза.
DSC00295
Во оваа прилика, Г-ѓа Спасенка Андонова, Претседател на Здружението на јавните обвинители во Република Македонија ја истакна интенција за продлабочување на соработката и унифицирање на постапувањето, со цел постигнување на побрз, а во крајна линија и поефикасен кривичен предмет, воедно нагласувајќи ја потребата за постојано развивање на механизамот за подобро меѓуинституционално функционирање.
На присутните се обрати и Г-дин Марко Зврлевски, Јавен обвинител на Република Македонија и член на Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители “Павел Шатев“ кој посочи дека увидот е еден од најважните елементи на кривичната постапка и притоа неопходно е да се користат искуствата на експертите преку разбирање на потребите на јавното обвинителство, од една страна и можностите на експертите од друга.
DSC00294
Проф.д-р Алексеј Дума, Институт за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија потенцира дека форензиката во државата гарантира врвна технологија, состојба и способност за правичност и обезбедување на квалитетни материјални докази, врз основа на кои треба да се донесе соодветна одлука.
Постојаното менување на начинот на истрага, пристапот, техниките и науката, несомнено треба да доведе до поефикасна форензичка истрага, истакна Проф. д-р Слободан Оклевски, Началник на ОКТИВ при МВР, притоа потенцирајќи ја волјата за потпишување на трипартитен меморандум за соработка, со цел истата да биде изгигната на на највисоко ниво и перманентно унапредувана.
Стефани Ларсен, В.Д. Директор на правната канцеларија на ИНЛ, Амбасада на САД во Скопје ја поздрави континуираната и меѓусебна соработка изразувајќи волја за понатамошна поддршка на националните институции.
На овој настан се говореше за обврските кои треба да бидат преземени во текот на една кривична постапка, согласно Законот за кривичната постапка, потребата од судско-медицинска обдукција, улогата и значењето на форензичките истраги, криминалистичко техничките (форензички) истраги на местото на настанот, како и значењето на форензичката балистика во расветлување на одреден кривично правен настан.

Напишано на: 23/05/2016 | Од: | Нема коментари »