Slide background

Здружението на јавните обвинители во Република Македонија на 26.02.2016 година го одржа XIX Годишно Собрание на кое присутните овластени претставници едногласно ги усвоија Годишниот извештај за работа на Здружението за период од 27.02.2015 година до 26.02.2016 година, како и Финансискиот извештај со Завршната сметка за финансиското работење на ЗЈОРМ за 2015 година.

Извештај за работењто на ЗЈОРМ

Финансиски извештај на ЗЈОРМ

Напишано на: 02/03/2016 | Од: | Нема коментари »