[layerslider id="1"]

СТАТУТ

Почитувани,

Со цел унапредување и прецизирање на одредбите од Статутот на ЗЈОРМ и надминување на дилемите детектирани во процесот на неговата примена, во правец на содржинско допрецизирање и подобрување на постојните решенијa, подготвени се Нацрт измени и дополнувања на Статутот на Здружението на Јавните обвинители во Република Македонија.

Ги повикуваме членовите на ЗЈОРМ да дадат придонес со свои забелешки, коментари и видувања по нацрт текстот на Статутот со што би се финализирал документот. Вашите предлози доставете ги на email адресата на ЗЈОРМ office@zjorm.org.mk најдоцна до 30 јуни 2015 година.

Измените и дополнувањата на Статутот ќе бидат донесени на претстојното Собрание на ЗЈОРМ, кое ќе се одржи во Септември 2015 година

Напишано на: 08/06/2015 | Од: | Нема коментари »