[layerslider id="1"]

Деловник ЗЈОРМ

Почитувани,

Паралелно со подготовката на Нацрт измените и дополнувањата на Статутот на Здружението на Јавните обвинители во Република Македонија, изработен е и Предлог Деловник за работа на Собранието на ЗЈОРМ.

Ги повикуваме членовите на ЗЈОРМ да дадат свои дополнувања, забелешки и коментари по нацрт текстот на Деловникот, со што би се изработила финална верзија на документот. Предлозите можат да бидат доставени најдоцна до 30 јуни 2015 година на email адресата на ЗЈОРМ office@zjorm.org.mk

Напишано на: 09/06/2015 | Од: | Нема коментари »