ноември 2013

Ова видео е наменето за уредувачите на zjorm.org.mk, објаснува како и каде да се најавите, како да напишете нов напис, како да го измените и избришете истиот. Ова видео е […]