ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА Р.МАКЕДОНИЈА И СОВЕТОТ НА МИНИСТРИТЕ НА Р.АЛБАНИЈА ЗА СОРАБОТКА ВО БОРБАТА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ, ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ, НЕДОЗВОЛЕНАТА ТРГОВИЈА СО НАРКОТИЧНИ ДРОГИ, ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ И ПРЕКУРСОРИ, ИЛЕГАЛНАТА МИГРАЦИЈА И ДРУГИ НЕЛЕГАЛНИ АКТИВНОСТИ

Преземи
Организиран Албанија