ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И АРГЕНТИНСКАТА РЕПУБЛИКА ЗА РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ ЗА ДАНОЧНИ ПРАШАЊА

Преземи
ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И АРГЕНТИНСКАТА РЕПУБЛИКА ЗА РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ ЗА ДАНОЧНИ ПРАШАЊА