ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОВЕТОТ НА МИНИСТРИ НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЗА ОДБЕГНУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ ПО ОДНОС НА ДАНОКОТ ОД ДОХОД И ДАНОКОТ НА КАПИТАЛ

Преземи
Zakon_za_ratifikacija_na_dog_megu_vladata_na_RM_i_sovetot_na_ministri_na_bih_za_odbegnuvanje_na_dvojno_odanocuvanje_po_odnos_na_danokot_od_dohod_i_danokot_na_kapital_29_06022014