Известување до членовите на Здружението на јавните обвинители во Република Македонија

Почитувани членови  на Здружението на јавните обвинители во Република Македонија

Оваа година како и изминатите, Здружението на јавните обвинители, активно беше вклучено во организација на проекти и активности кои придонесуваат за континуирано усовршување и унапредување на работата на Јавните обвинители и зајакнување на нивната улога во правниот систем во земјата. Остварени и реализирани се повеќе успешни соработки со асоцијации од други држави, како Програмата ОПДАТ, УСАИД, Мисијата на ОБСЕ и Британската Амбасада во Скопје.

Согласно мисијата на Здружението за постојано залагање за доследна примена и доградување на професионалните стандарди и интереси на јавните обвинители, се наметнува потребата од остварување на нови проекти.

За исполување на овие цели, неопходен е постојан активен однос на сите членови на Здружението, кои треба да дадат свои идеи и препораки за осмислување на нови проектни задачи кои би се реализирале во идниот период.

 

Здружение на јавните обвинители

во Република Македонија