Остварена средба помеѓу Претседателот на Здружението на јавните обвинители во Република Македонија Г-ѓа Спасенка Андонова и Претседателот на Здружението на судиите на Република Македонија Д-р Џемаил Саити

На 03.10.2016 година, Претседателот на Здружението на јавните обвинители во Република Македонија Г-ѓа Спасенка Андонова и Претседателот на Здружението на судиите на Република Македонија Д-р Џемаил Саити, остварија работна средба во насока на интензивирање на меѓусебната соработка и зголемено заедничко делување во правната област.

Оваа средба претставува можност и иницијатива за спроведување на активности на двете здруженија, со цел надминување на реалните правни проблеми и состојби, односно настани кои ќе имаат бенефит за судската и јавнообвинителската фела.