Отворен Повик

Почитувани членови на здружението

Извршниот одбор на здружението на јавните обвинители на 22.11.2012 година оддржа состанок на кој донесе одлука за формирање на работни групи кои треба да изготват текстови на Законот за јавно обвинителство, на Кривичниот законик и Правилник за евиденција на работата на јавните обвинители.
За таа цел ги повикувам сите членови на здружението да покажат интерес и земат активно учество во наведените активности.
Краен рок за пријавување е 15 Декември 2012 година.

Со почит

Здружение на јавните обвинители во
Република Македонија
Претседател,
Марко Зврлевски