[layerslider id="1"]

Деловник ЗЈОРМ

Почитувани,

Паралелно со подготовката на Нацрт измените и дополнувањата на Статутот на Здружението на Јавните обвинители во Република Македонија, изработен е и Предлог Деловник за работа на Собранието на ЗЈОРМ.

Ги повикуваме членовите на ЗЈОРМ да дадат свои дополнувања, забелешки и коментари по нацрт текстот на Деловникот, со што би се изработила финална верзија на документот. Предлозите можат да бидат доставени најдоцна до 30 јуни 2015 година на email адресата на ЗЈОРМ office@zjorm.org.mk

Напишано на: 09/06/2015 | Од: | Нема коментари »

СТАТУТ

Почитувани,

Со цел унапредување и прецизирање на одредбите од Статутот на ЗЈОРМ и надминување на дилемите детектирани во процесот на неговата примена, во правец на содржинско допрецизирање и подобрување на постојните решенијa, подготвени се Нацрт измени и дополнувања на Статутот на Здружението на Јавните обвинители во Република Македонија.

Ги повикуваме членовите на ЗЈОРМ да дадат придонес со свои забелешки, коментари и видувања по нацрт текстот на Статутот со што би се финализирал документот. Вашите предлози доставете ги на email адресата на ЗЈОРМ office@zjorm.org.mk најдоцна до 30 јуни 2015 година.

Измените и дополнувањата на Статутот ќе бидат донесени на претстојното Собрание на ЗЈОРМ, кое ќе се одржи во Септември 2015 година

Напишано на: 08/06/2015 | Од: | Нема коментари »